OMI Norden

OMI Norden är en skandinavisk sammanslutning av lärare och gruppledare inom ortopedisk medicin som står direkt under OMI Global.

Vi erbjuder fortbildning inom ortopedisk medicin


OMI Norden bedriver idag fortbildningsverksamhet i Norge, Sverige, Finland samt Danmark. OMI Global har även utbildning i Tyskland, Belgien, Schweiz, Luxemburg, Italien, England, USA, Kanada, Brasilien, Argentina och Indien.

Utbildningen är indelad i Baskurser och Advancedkurser med sammanlagt 3 moduler vardera. En modul består av 5 dagar med 2 och 3 dagars kurse - A och B kurser.

Baskurser


Baskursen består av 15 kursdagar. Här läggs vikt på de ”vanliga” lesionerna i övre och nedre extremitet samt columna.

Mellan var kurs erbjuds en halv dags repetition under ledning av gruppledare som genomgått gruppledarutbildning. Baskurserna avslutas med 2 tvådagars repetitionskurser samt en teoretisk och praktisk basexamen.

Advanced kurser


Advanced kursen har samma struktur som baskurserna. Här lägger vi mer vikt på differentialdiagnoser och mer ovanliga lesioner.

Advanced kurserna avslutas med en tredagars repetitionskurs samt ”Advanced exam”. Även här en teoretisk och en praktisk examination.

Ortopedisk medicin är helt kompatibelt med andra discipliner t ex McKenzie, Maitland, etc.