Baskurser

Till varje kursmodul kommer en arbetsbok att delas ut vid kurstillfället


Baskursen består av 15 kursdagar. Här läggs vikt på de ”vanliga” lesionerna i övre och nedre extremitet samt columna.

Mellan var kurs erbjuds en halv dags repetition under ledning av gruppledare som genomgått gruppledarutbildning. Baskurserna avslutas med 2 tvådagars repetitionskurser samt en teoretisk och praktisk basexamen.