James H. Cyriax

"The father of Orthopaedic Medicine"

Målgrupp


Trots att besvär från dessa strukturer är vanliga har det alltid varit en försummad del inom den medicinska utbildningen.

Denna brist leder till en situation som vore orimlig inom andra medicinska discipliner: Vaga eller oprecisa diagnoser ineffektiva behandlingar. Dessa patienter fortsätter ha mångåriga besvär utan att få hjälp.

Önskemålet är att ortopedisk medicin och ortopedisk kirurgi ska tillsammans komplettera varandra där kirurgen opererar där det är indicerat och leg fysioterapeuter/ sjukgymnaster och allmänläkaren med ortopedmedicinsk vidareutbildning blir ansvarig för de lesioner som inte skall opereras.


Arbetssätt


Ortopedisk medicin är en intellektuellt mycket tillfredsställande och utmanande disciplin på grund av att verktygen att nå diagnos är enkla. 

Diagnosen är baserad på anamnesen och den kliniska undersökningen. Tekniska undersökningar, såsom röntgen, CT och MRT har ett begränsat värde, och kan i vissa situationer vara missledande. Tekniska undersökningar använder vi primärt vid misstanke om allvarlig sjukdom eller inför eventuellt operativa ingrepp som underlag för kirurgen. I de flesta fall har vi en preciserad diagnos efter anamnes och klinisk undersökning och behandling kan påbörjas.


Apply for membership and get exlusive offers and benefits