Medlemmar i respektive lands intresseförening


Har finner Ni Sjukgymnaster/ Fysioterapeuter, Läkare och Naprapater som gått OMI-Utbildningen och information om hur långt de kommit i OMI systemet.

På denna sida finns möjlighet att söka fram vårdgivare i respektive land och region.

SFKOM Medlem


Om du är medlem av SFKOM har du nu möjlighet att framträda och marknadsföra dig själv och/eller din klinik till den här sidan.

Bli medlem