Advanced kurser


Advanced kursen har samma struktur som baskurserna. Här lägger vi mer vikt på differentialdiagnoser och mer ovanliga lesioner.

Advanced kurserna avslutas med en tredagars repetitionskurs samt ”Advanced exam”. Även här en teoretisk och en praktisk examination.