2B Cervical Spine

2023-11-24

(3 DAY)

Lund, sweden

Berätta mer om dig själv

Var arbetar du?

Fyll i namnet på företaget där du arbetar. Om du är egenföretagare, fyll i ditt namn eller ditt företags namn.

Vart kan vi skicka fakturan?

Faktureringsadress för landsting/region/kommun/företag. Om du är egenföretagare eller betalar kursen privat, fyll helt i din egen adress.

Finns det något beställarID som måste specificeras på fakturan?

Här fyller du i en referens. Detta fältet är ofta mycket viktigt om du arbetar inom kommun eller landsting. Te.x. 12345, PO 12345 eller RSID 12345.

Nästan färdigt

eller