Skåne län, sweden
Member of SFKOM

Per-Emil Liljekrantz

Knislinge Vårdcentral

Knislinge

Skåne län

sweden

Personal Description

occupation

physiotherapist

omi exam

Advanced Exam

employer

Knislinge Vårdcentral

phone

044-3090334

billing address

Knislinge Vårdcentral Påls väg 2 28931 Knislinge

Skåne län

sweden

email

per-emil.liljekrantz@skane.se