Datalagring

Ny dataskyddslag ger bättre skydd av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. På engelska kallas förordningen General Data Protection Regulation, (GDPR) och i Sverige heter den Dataskyddsförordningen (https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/). Förordningen syftar till att stärka medborgarnas grundläggande rättigheter genom att ge de personer vars personuppgifter behandlas, det vill säga de som är registrerade, kontroll över hur deras personuppgifter används.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Vi behöver dina personuppgifter om du vill kunna använda våra tjänster eller delta i våra utbildningar. Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden, enligt nedan. Behandlingen är förenlig med Dataskyddsförordningen, eftersom OMI Norden har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för följande ändamål: Bevilja kursdeltagande, skicka inbjudningar och information till kommande kurser, nyhetsbrev och erbjudanden, säkerställa att du får de förmåner du har rätt till, svara på dina frågor via telefon eller vårt Forum, ge tips och råd via sms.

Vilka personuppgifter samlas in och lagras?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, e-postadress, telefon-/mobiltelefonnummer, arbetsgivare, yrke/titel, fakturauppgifter med eventuell referens. Vi har inget behov av att samla in och lagra ditt personnummer.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. OMI Norden har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna som lämnats med stöd av samtycket.

Tider under vilka personuppgifter sparas

OMI Norden behandlar och lagrar ovanstående uppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera tjänster och uppdrag för dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling raderad.

En begäran om något av det nämnda skickas till nedanstående adress. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål, om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling.

Ange ditt namn och Din E-post, underteckna begäran och skicka den till följande adress:

Ortopedisk Medicin i Alingsås AB
OMI Norden
Simmenäsvägen 19
441 91 Alingsås
Telefon: 070-256 22 29
E-post: info@ominorden.com
Hemsida: www.ominorden.com

Du kan också läsa om Dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida; https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/.

Med vänliga hälsningar
OMI NORDEN
info@ominorden.com