Medlemmer av den respektive Forening for Foreninger


Finner du Fysioterapeuter / Fysioterapeuter, Leger og Naphratister som har bestått OMI-opplæringen og informasjon om hvor langt de har kommet til OMI-systemet.

På denne siden kan du søke etter helsepersonell i hvert land og region.

SFKOM medlem


Hvis du er medlem av SFKOM du har nå muligheten til å vises og markedsføre deg selv og / eller din klinikk til denne siden.

Bli medlem