Hem

OMI Norden är en skandinavisk sammanslutning av lärare och gruppledare inom ortopedisk medicin som står direkt under OMI Global. OMI Norden erbjuder fortbildning för läkare, fysioterapeuter/ sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer inom ortopedisk medicin. OMI har som mål att främja skapandet av delorganisationer och aktiva intresseföreningar i Skandinavien.

Vi erbjuder utbildning inom ortopedisk medicin

OMI Norden bedriver idag utbildningsverksamhet i Norge, Sverige, Finland samt Danmark. OMI Global har även utbildning i Tyskland, Belgien, Schweiz, Luxemburg, Italien, England, USA, Kanada, Brasilien, Argentina och Indien. Utbildningen är indelad i Baskurser och Advancedkurser med sammanlagt 3 moduler vardera. En modul består av 5 dagar med 2 och 3 dagars kurse - A och B kurser.

Utbildningen inom OMI är indelad en ”Examen” och en ”Högre examen” med sammanlagt sex moduler 1A – 6B.

Baskurser

Baskursen består av 15 kursdagar. Här läggs vikt på de ”vanliga” lesionerna i övre och nedre extremitet samt columna. Mellan var kurs erbjuds en halv dags repetition under ledning av gruppledare som genomgått gruppledarutbildning. Baskurserna avslutas med 2 tvådagars repetitionskurser samt en teoretisk och praktisk basexamen.

Avancerad kurser

Advanced kursen har samma struktur som baskurserna. Här lägger vi mer vikt på differentialdiagnoser och mer ovanliga lesioner. Advanced kurserna avslutas med en tredagars repetitionskurs samt ”Advanced exam”. Även här en teoretisk och en praktisk examination.

Utbildning i flera länder

Hela utbildningen tar ca 3 - 4 år och har samma innehåll och struktur oavsett vilket land man går sin utbildning i. Detta möjliggör fortsatt utbildning i annat land.

Aktivitet i forumet

Armbågssmärta-vad göra?
Tomas Gustavsson -

Armbågssmärta-vad göra?
Siv Irene S. Høgvoll -

Armbågssmärta-vad göra?
Björn Westerin -