James H. Cyriax

"The father of Orthopaedic Medicine"

Målgruppe


Selv om blemishes fra disse strukturer er vanlige, har det alltid vært en forsømt del av medisinsk utdanning.

Denne mangelen fører til en situasjon som er urimelig i andre medisinske disipliner: Vage eller ukjente diagnoser ineffektive behandlinger. Disse pasientene har fortsatt mange års problemer uten å få hjelp.

Ønsket er at ortopedisk medisin og ortopedisk kirurgi skal utfylle hverandre hvor kirurgen opererer der den er indikert, og fysioterapeuter / fysioterapeuter og generalpraktiserende med ortopedisk videreutdanning vil være ansvarlig for lesjonene som ikke skal utføres.


Arbeidsform


Ortopedisk medisin er en intellektuelt svært tilfredsstillende og utfordrende disiplin fordi verktøyene for diagnose er enkle.

Diagnosen er basert på historien og den kliniske undersøkelsen. Tekniske undersøkelser, som røntgen, CT og MRT, har en begrenset verdi, og kan i noen situasjoner være misvisende. Tekniske undersøkelser brukes primært i tilfelle mistanke om alvorlig sykdom eller mulig operativ kirurgi som grunnlag for kirurgen. I de fleste tilfeller har vi en detaljert diagnose ved navn og klinisk undersøkelse og behandling kan begynne.


Apply for membership and get exlusive offers and benefits