Avanserte kurs


Det avanserte kurset har samme struktur som grunnkursene. Her legger vi større vekt på differensialdiagnoser og mer uvanlige lesjoner.

Avanserte kurs slutter med en tre-dagers øvelse og ”Avansert eksamen”. Også her en teoretisk og praktisk eksamen.