OMI Norden

OMI Norden er en skandinavisk organisasjon av lærere og gruppeledere innenfor ortopedisk medisin med direkte samarbeid med OMI Global.

Vi tilbyr utdanning innen ortopedisk medisin


OMI Norden har kursvirksomhet i Norge,Sverige,Finland og Danmark. OMI Global tilbyr utdannelse Tyskland, Belgia, Sveits, Polen, Luxemburg, Italia, England, USA, Canada, Brazil, Argentina, Taiwan og India.

Utdannelsen er delt i Basic og Advanced Courses- 3 moduler hver. En modul består av 5 dagers undervisning- av 2 og 3 dagers varighet- et A og et B kurs

Grunnleggende kurs


Grunnkurset består av 15 kursdager. Her legger vi vekt på de ”vanlige” lesjonene i øvre og nedre ekstremiteter og kolonnen.

Mellom hvert kurs tilbys en halv dag med repetisjon under ledelse av gruppeledere som har gjennomgått gruppeledereutdanning. Kurset avsluttes med 2 to-dagers øvelse og en teoretisk og praktisk grunnleggende eksamen.

Avanserte kurs


Det avanserte kurset har samme struktur som grunnkursene. Her legger vi større vekt på differensialdiagnoser og mer uvanlige lesjoner.

Avanserte kurs slutter med en tre-dagers øvelse og ”Avansert eksamen”. Også her en teoretisk og praktisk eksamen.

Ortopedisk Medisin går godt sammnen med med andre displiner som feks. McKenzie, Maitland etc