James H. Cyriax

"The father of Orthopaedic Medicine"

Målgruppe


Selvom pletter fra disse strukturer er almindelige, har det altid været en forsømt del af medicinsk uddannelse.

Denne mangel fører til en situation, der er urimelig i andre medicinske discipliner: vage eller uigenkendte diagnoser ineffektive behandlinger. Disse patienter har fortsat mange års problemer uden at få hjælp.

Ønsket er, at ortopædisk medicin og ortopædkirurgi bør supplere hinanden, hvor kirurgen opererer, hvor det er angivet, og fysioterapeuter / fysioterapeuter og den praktiserende læge med ortopædisk videreuddannelse vil være ansvarlige for de læsioner, der ikke skal udføres.


Arbejdsmetode


Ortopædisk medicin er en intellektuelt meget tilfredsstillende og udfordrende disciplin, fordi diagnoseværktøjerne er enkle.

Diagnosen är baserad på anamnesen och den kliniska undersökningen. Tekniska undersökningar, såsom röntgen, CT och MRT har ett begränsat värde, och kan i vissa situationer vara missledande. Tekniska undersökningar använder vi primärt vid misstanke om allvarlig sjukdom eller inför eventuellt operativa ingrepp som underlag för kirurgen. I de flesta fall har vi en preciserad diagnos efter anamnes och klinisk undersökning och behandling kan påbörjas.


Apply for membership and get exlusive offers and benefits