OMI Norden

OMI Norden on ryhmä Skandinavisia opettajia ja ryhmän johtajia, jotka työskentelevät ortopedisen lääketieteen parissa. Tämä ryhmä on suoraan OMI Globalin alainen.

Tarjoamme koulutusta Ortopedian lääketieteessä


OMI Norden vetää koulutusta Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. OMI Globalilla on myös koulutusta Saksassa, Belgiassa, Sveitsissä, Luxemburgissa, Italiassa, Englannissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Brasiliassa, Argentiinassa ja Intiassa.

Yksi moduuli koostuu 5 päivästä, kaksipäiväinen (A-kurssi) ja kolmipäiväinen (B-kurssi). Koko koulutus koostuu kuudesta moduulista 1A-6B.

Peruskursseja


Peruskurssi koostuu 15 harjoittelupäivästä. Tässä korostetaan ”yleisiä” vaurioita ylä- ja alaraajoissa ja columna.

Jokaisen kurssin aikana puolen päivän harjoittelua tarjotaan ryhmänjohtajien johdolla, jotka ovat suorittaneet ryhmänjohtajuuden koulutuksen. Kurssit päättyvät 2 kahden päivän harjoittelukurssilla ja teoreettisella ja käytännöllisellä peruskokeella.

Syventävät kurssit


Syventävillä kursseilla (moduulit 3-6) on samanlainen rakenne kuin peruskursseilla. Kursseilla perehdytään tarkemmin erotusdiagnosointiin ja käydään läpi harvinaisempia vaurioita.

Syventävien kurssien jälkeen on mahdollista osallistua kolmipäiväiseen kertauskurssiin sekä Advanced-tutkintoon. Myös tämä tutkinto sisältää sekä teoriaosioita että käytännön osioita.

Ortopedinen lääketiede on täysin yhteensopiva muiden tieteenalojen kanssa, kuten McKenzie, Maitland jne.