Vårt nätverk

För dig som är medlem i SFKOM

Du som är medlem i SFKOM www.sfkom.se har nu möjlighet att synas och marknadsföra dig själv och/eller din klinik på denna sida.

Här visas hur långt du har kommit i OMI-systemet; Under Education, Basic Exam, Advanced Exam, Teachers Exam.

Du har här möjlighet att lägga upp ett digitalt visitkort med text och bilder. Vårdtagare och kollegor kan enkelt hitta dig här. Du kan också lägga upp länkar. Uppdatering av ditt digitala visitkort hjälper vi dig med. Kontakta oss för mer information.