Om Ortopedisk Medicin

OMINORDEN har nöjet att återigen arrangera en 1-dagars kurs i fokuserad stötvåg.

Detta är en introduktion i denna teknik och behandlingsmetod och den senaste tekniken inom området kommer att demonstreras.

För mer information - klicka här

Med vänlig hälsning, 

OMINORDEN

info@ominorden.com

Dr. James H. Cyriax, M.D. (1904-1985) var ”the father of Orthopaedic Medicine”. Ortopedisk medicin är diagnosticering och ickeoperativ behandling av rörelseapparatens mjukdelar. Vi konfronteras med skador från muskler, senor, ligament, leder, ledkapslar, bursor samt lesioner från nacke, bröstrygg och ländrygg.

Målgrupp

Trots att besvär från dessa strukturer är vanliga har det alltid varit en försummad del inom den medicinska utbildningen. Dessa patienter kan utgöra upp till 30 % av allmänläkarens vardag. Denna brist leder till en situation som vore orimlig inom andra medicinska discipliner: vaga eller oprecisa diagnoser ineffektiva behandlingar. Dessa patienter fortsätter ha mångåriga besvär utan att få hjälp. Önskemålet är att ortopedisk medicin och ortopedisk kirurgi ska tillsammans komplettera varandra där kirurgen opererar där det är indicerat och leg fysioterapeuter/ sjukgymnaster och allmänläkaren med ortopedmedicinsk vidareutbildning blir ansvarig för de lesioner som inte skall opereras.

Kostnader

Från samhällssynpunkt utgör dessa patienter en enorm kostnad i lidande, långvariga sjukskrivningar, sjukersättning och förtidspensioner. Här skulle en vidareutbildning inom ortopedisk medicin för de läkare, fysioterapeuter/ sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer som dagligen ser dessa patienter kunna sänka dessa kostnader avsevärt.

Arbetssätt

Ortopedisk medicin är en intellektuellt mycket tillfredställande och utmanande disciplin på grund av att verktygen att nå diagnos är enkla.

Diagnosen är baserad på anamnesen och den kliniska undersökningen. Tekniska undersökningar, såsom röntgen, CT och MRT har ett begränsat värde, och kan i vissa situationer vara missledande. Tekniska undersökningar använder vi primärt vid misstanke om allvarlig sjukdom eller inför eventuellt operativa ingrepp som underlag för kirurgen. I de flesta fall har vi en preciserad diagnos efter anamnes och klinisk undersökning och behandling kan påbörjas.

Behandlingar

Ortopedisk Medicin erbjuder olika behandlingsformer: Infiltrations/ injektionsbehandling, manipulation av leder och columna, traktionsbehandling, mobilisering, sretching av ledkaslar, djupa tvära friktioner samt profylaktiska åtgärder. Att de olika behandlingsformerna kräver nära samarbete mellan läkare och sjukgymnaster ”som pratar samma språk” för bästa resultat är givet och nödvändigt. Ortopedisk medicin är helt kompatibelt med andra discipliner t ex McKenzie, Maitland, etc.

Aktivitet i forumet

Armbågssmärta-vad göra?
Tomas Gustavsson -

Armbågssmärta-vad göra?
Siv Irene S. Høgvoll -

Armbågssmärta-vad göra?
Björn Westerin -

James H. Cyriax

"The father of Orthopaedic Medicine"

James Cyriax